Bullet Journal 3. díl - Jak na moduly?

Vítejte u 3. dílu našeho seriálu o BuJo. V první díle jsme si řekli, co to Bullet Journal je, ve druhém díle jsme si ukázali první kroky k tomu, jak tuto metodu nastartovat i ve vašem životě. Připravte si tedy svůj Rocketbook a pero Pilot FriXion, jdeme na další část, tedy moduly.

Na Bullet Journal se totiž dá pohlížet jako na určitou sestavu, jejíž základní složkou je modul. Ten chápeme v tomto případě jako metodický postup, pomocí kterého můžete sbírat a organizovat jednotlivé zápisky. Síla BuJo spočívá v tom, že tyto moduly můžete kombinovat, jak je vám libo, zkrátka tak, aby výsledek co nejvíce uspokojoval vaše potřeby.

BuJo rozlišuje v zásadě tyto základní moduly: obsah, výhled, měsíční přehled a denní záznamy. A ostřílení uživatelé pak nedají dopustit na titulní stranu.

Titulní strana

První stránku svého zápisníku věnujte titulní straně. Můžete si zápisník třeba pojmenovat, celý list barevně vyzdobit, důležitou součástí titulu by ale rozhodně mělo být vaše jméno a kontakty, na kterých býváte k zastižení (adresa, e-mail, telefonní číslo). Tyto údaje sice tolik neoceníte při běžném užívání vy sami, budou se ale náramně hodit, pokud svůj zápisník ztratíte a někdo jej najde a bude jej chtít coby poctivý nálezce vrátit.

Obsah

Dalších několik stran si vyčleňte pro obsah. Je to místo, kde se Bullet Journal probouzí k životu. Jakmile do zápisníku vložíte novou poznámku, nadepište ji a tento nadpis společně s číslem stránky připište do obsahu.

Je přitom vhodné do obsahu přidávat jen ty položky, ke kterým se budete chtít vracet. Obsah si tak nezahltíte a ten pro vás zůstane přehledný a užitečný.

Pokud se pak některá témata opakují, jednoduše můžete do obsahu přidat další čísla stránek, na kterých se konkrétnímu tématu věnujete (např. Téma: s. 5–7, 14, 28–32).

bj-obsah

Výhled

Jako výhled se označuje přehled celého roku. Stránky horizontálně rozdělte na dvě až tři části, každou nadepište měsícem a vepište do ní události a akce, jejichž termíny již znáte. V budoucích zápisech můžete mít narozeniny, svatby, ale třeba i dlouhodobé úkoly.

Již v této části můžete své jednotlivé vstupy označovat příslušnými symboly.

bj-vyhled

Měsíční přehled

Jak asi tušíte, slouží měsíční přehled k organizaci vašeho měsíce. Sestává se z kalendáře a úkolníčku. Každému měsíci věnujte jednu dvojstranu, přičemž na levé bude kalendář, na pravé úkoly.

Každou dvojstranu nadepište příslušným měsícem a řádky očíslujte dle počtu dní v daném měsíci. Ke každému dni nyní můžete vepsat důležitá data a úkoly – narozeniny, dovolené a podobně. Opět při tom používejte symboly a buďte struční, místo máte v tomto případě omezené.

Měsíční přehled vám tak vždy rychle poskytne informace o tom, co je v daném měsíci třeba udělat a na co nesmíte zapomenout.

bj-mesic

Denní záznamy

Ke každodennímu užívání pak slouží denní záznamy. Nadepište jej vždy příslušným datem, případně i dnem v týdnu. V průběhu dne do něj za pomoci symbolů Rapid Loggingu vepisujte úkoly, události a poznámky tak, jak budou přicházet.

Nemusíte nutně každému dni věnovat novou stránku – pokud na konci dne skončíte třeba v polovině, začněte nový den klidně na téže stránce.

Denní záznamy se nedoporučuje načrtávat příliš dopředu. Nikdy totiž nevíte, co vám den přinese a kolik místa budete potřebovat.

bj-den

Od modulů k migraci

Důležitým procesem při používání metody Bullet Journalu je takzvaná migrace. Revizi a přenášení úkolů v rámci měsíců, týdnů a dnů se budeme věnovat v příštím díle.

 

Přečíst si o BULLET JOURNAL ČTVRTÝ DÍL

 

 

Jste připraveni ke startu? 

vybratsirocketbook