Jak vymazat Rocketbook Wave

Rocketbook Wave coby zápisník z budoucnosti přináší revoluční způsob nejen psaní poznámek, ale i jejich mazání. Jeho stránky jsou totiž ze speciálního papíru. Dodržováním několika jednoduchých pravidel pak po popsání všech stránek bloku můžete celý sešit vymazat v mikrovlnné troubě a znovu použít.

Hned na začátku je ale třeba zdůraznit jednu věc – tímto způsobem nelze smazat jednotlivé (třeba vytržené) stránky Rocketbooku. Pokud chcete zápisník obnovit, je třeba jej do mikrovlnky vložit celý. Následující řádky vám poradí, jak na to. Rocketbook Wave tak vymažete rychle, bezpečně a správně a nebudete muset následně odpovídat na nepříjemné otázky týkající se toho, jak vznikl ve vaší kuchyni požár. Níže navíc najdete i krátké instruktážní video.

  1. Na psaní poznámek do Rocketbooku Wave používejte výhradně pera Pilot FriXion. Budete-li do zápisníku psát tužkou či obyčejnou propiskou, stránky se nesmažou v žádné mikrovlnné ani jiné troubě.
  2. Předtím, než budete chtít blok vymazat, sesynchronizujte všechny stránky s cloudem. Pamatujete? Digitalizování poznámek je přece jedním z mnoha důvodů, proč Rocketbook používáte!
  3. Vložte zápisník doprostřed talíře mikrovlnné trouby přední stranou nahoru. Mikrovlnka musí být klasického typu, tedy s otáčivým talířem. Ujistěte se, že blok se může v troubě na talíři točit, aniž by brzdil o stěny.
  4. Doprostřed modrých kružnic na přední straně Rocketbooku postavte hrnek s vodou. Může to být jakýkoliv standardní hrnek, který se může používat v mikrovlnných troubách. Naplněn by měl být zhruba ze tři čtvrtin.
  5. Zapněte troubu a nechte ji běžet na nejvyšší výkon do doby, než tmavě modré logo zbělá. Bude to trvat asi dvě minuty. Má-li vaše trouba průhledná přední dvířka, logo můžete sledovat, pokud je nemá nebo na blok dobře nevidíte, troubu zhruba každých 30 sekund vypněte a dvířka otevřete, abyste stav mohli zkontrolovat.
  6. Jakmile je logo světlé, Rocketbook Wave obraťte a vložte zpět přední stranou dolů. Položte hrnek a postup opakujte znovu do doby, než zbělá logo na zadní straně.
  7. Pozor – pobytem v mikrovlnné troubě se zápisník i hrnek mohou zahřívat! Abyste se nespálili, nechte blok po smazání v troubě ještě alespoň tři minuty ležet. Logo během té doby znovu ztmavne, a dá vám tak signál, že na zápisník můžete bez obav sáhnout a znovu jej začít používat.

 

Bezpečnostní opatření

Na začátku tohoto článku jsme zmínili situaci s požárem v kuchyni. Abyste těmto nepříjemnostem předešli, dodržujte tato bezpečnostní opatření:

  • Nikdy nevkládejte Rocketbook Wave do mikrovlnné trouby bez hrnku s vodou. Voda absorbuje některé mikrovlny, čímž se blok zahřívá kontrolovaně. Bez vody můžete zničit jak zápisník, tak celou troubu.
  • Rocketbook se v troubě musí otáčet. Tím se zaručí, že mikrovlny jím budou procházet rovnoměrně a že neshoří.
  • Po smazání nechte vždy blok v troubě ještě alespoň tři minuty ležet. Jednak mezitím vychladne, takže ho budete moci vzít do rukou a znovu použít, jednak samotný inkoust FriXion potřebuje také nějaký čas na to, aby zcela zmizel a stránky se obnovily. Rocketbook Wave je připravený k opětovnému použití v okamžiku, kdy logo na přední nebo zadní straně znovu ztmavne.