Bullet Journal 2. díl - Jak se začít organizovat snadno a rychle?

V prvním díle našeho seriálu o Bullet Journalu jsme si odpověděli na základní otázky: Co to vůbec BuJo je, k čemu a pro koho je tato metoda organizace práce dobrá a co všechno k ní budete potřebovat.

Teď, když už víte, že se chcete naučit organizovat sami sebe efektivně, a máte před sebou svůj Rocketbook a pero Pilot FriXion, můžete se pustit do práce. V dnešním díle si vysvětlíme základní pojmy, s nimiž se při užívání Bullet Journalu setkáte, a představíme si základy psaní poznámek a nejpoužívanější symboliku, která je přesně tím, co dělá metodu BuJo tak kouzelnou.

Základem je Rapid Logging

Zapisování a vedení deníků bere čas. Čím komplexněji chcete svůj blok vést, tím více úsilí musíte vynaložit. A pokud vynakládáte úsilí až příliš, může se lehce stát, že se do zápisků budete nutit, nebo je dokonce přestanete dělat úplně a poznámkový blok někam odložíte a už na něj ani nesáhnete. Řešením je takzvaný Rapid Logging, metoda, která by se dala přeložit jako rychlý protokol. Je to jazyk, kterým Bullet Journal hovoří. Skládá se z těchto složek:

  1. Nadpisy a čísla stránek
  2. Odrážky a krátké věty
  3. Moduly

rbgif
Rocketbook je pro Bujo jako stvořený - má tečkované stránka a zdvojnásobuje pocit uspokojení z dokončených úkolů, které jedním tahem smáznete.

 

1. Nadpisy a čísla stránek

První krok k Rapid Loggingu je kombinace nadpisů a čísel jednotlivých stran zápisníku. Předtím, než do bloku cokoliv zapíšete, dejte tomu název a ten zapište do horního rohu. Do dolního pak doplňte číslo stránky. V kombinaci s obsahem, o němž se zmíníme v příštím díle, pak každou svou poznámku jednoduše a rychle najdete. 

2. Odrážky coby jádro pudla

Základním stavebním kamenem Bullet Journalu jsou odrážky (anglicky bullets, víme? :-) ). Pro ty se používá řada symbolů, který před každou odrážku vložíme podle jejího významu. Tak se vám každý zápis bude jednoduše přiřazovat do třech základních kategorií – úkoly, události a poznámky. Následující sadu symbolů samozřejmě můžete brát pouze jako odrazový můstek, jakkoliv je prověřená. Ostatně třeba sami používáte jiný systém. Důležité je každopádně z tohoto systému neuhnout. Fantazii se meze nekladou. ;-)

Úkoly

Odrážku úkolu tvoří jednoduchý puntík (•). Jako úkol je myšlena jakákoliv aktivita, kterou máte ten den udělat (například vyzvednout oblek z čistírny). Puntíkem se označuje proto, že úkoly dál můžete třídit na vyřešené, přesunuté a naplánované. Každá kategorie má přitom také svůj symbol odrážky, kterým puntík snadno přepíšete:

• = nový úkol
× = vyřešený úkol
> = přesunutý úkol
< = naplánovaný úkol


Události

Události se značí odrážkou kroužku (○). Do zápisníku můžete vkládat jak události plánované (Karlovy narozeniny), tak ty uplynulé, které je nutné si poznačit (dnes podepsána smlouva).

Rapid Logging je založen na jednoduchosti, každá drážka s úkolem by tedy měla být tak stručná, jak je to jen možné, nejlépe jednou krátkou větou či heslem. Pokud se chcete o něčem rozepsat více (třeba v podobě deníkového záznamu), použijte k tomuto účelu následující stránku.

Poznámky

Jakákoliv fakta, nápady, myšlenky, to jsou jednoduše poznámky. Není potřeba si je nutně stále pamatovat a zároveň nejsou spojené se žádnou akcí (posilovna mívá v sobotu zavřeno). Do zápisníku je značte odrážkou s pomlčkou (–).

Příznaky

Před každou odrážku pak můžete navíc dát ještě příznak, jakýsi přidaný kontext. V BuJo jde v podstatě o odrážku před odrážkou. Každý příznak má také svůj symbol, díky kterému tak můžete lehce poznat, které zápisky jsou pro vás nejdůležitější. I v tomto případě jich můžete použít, kolik jen chcete. Osvědčené jsou tyto:

* = hvězda jako priorita, tedy úkol, který nesmíte zapomenout splnit,
! = vykřičník jako inspirace, většinou se používá u poznámek, které považujete za skvělý nápad,
⚙ = oko jako informace, používá se u poznámek, které vyžadují další prozkoumání, u objevů či jednoduchých postřehů.

 bujo-symboly

3. Od Rapid Loggingu k modulům

Jak jsme zmínili, tyto symboly jsou pouze návrhem. Tvůrce Bullet Journalu je sice používá a předkládá jako ty správné a prověřené, vy ale můžete mít jiný pohled. Důležité je však v každém případě svou sadu symbolů mít v hlavě a používat ji automaticky. Jedině tak se ve svém zápisníku vyznáte a psaní poznámek pro vás bude hrou.


V příštím díle se zaměříme na to, jak svůj blok roztřídit do jednotlivých částí neboli modulů.

 

Přečíst si o BULLET JOURNAL TŘETÍ DÍL

 

 

 

 

Jste připraveni ke startu? 

vybratsirocketbook