Jak na strategii učení

Určitě to znáte, každý učitel má jiný styl vyučování a požaduje po vás něco jiného, takže ne všechny vaše poznámky jsou vytvořeny stejně a následný zmatek není překvapením. Zde jsme vám vypsali ty nejlepší strategie psaní poznámek, díky kterým zvládnete výklad každého učitele. 

 

 

Cornellova metoda

Cornellova metoda je skvělá do hodin, kde se učíte novým pojmům a rozšiřujete slovní zásobu. 

Jak na tuto metodu? Rozdělte stránku do dvou svislých sloupců, vlevo asi ⅓ stránky a vpravo asi ⅔. Pravý sloupec bude sloužit k psaní veškerých poznámek během výuky a vlevo k označení každé části štítkem nebo krátkou větou. Během zápočtů a písemkového období oceníte přehledný styl poznámek, ve kterých vše jednoduše najdete.  

 

 

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy jsou ideální pro humanitní předměty, jako je historie, angličtina, dějiny umění politologie nebo filozofie. Tato strategii vám pomůže definovat důležité body výkladu učitele.  

Vytvoření myšlenkové mapy je jednoduché. Nakreslete kruh uprostřed své stránky s hlavní myšlenkou nebo tématem hodiny. Od hlavního kruhu veďte další myšlenky, které budou rozvíjet vaše téma. 

Pokud chcete mít své poznámky ještě víc zorganizované, stačí použít více barev pro různé období, lidi nebo nápady. 

 

 

Osnova

Tato strategie je nejvíce oblíbená a využívatelná. V předmětech, ve kterých je požadováno chronologické zapisování, využijete tuto metodu nejčastěji. 

Pomocí systému číslování  (1,2,3…; a, b, c…; i, ii, iii…; I, II, III… atd.) a odsazení, uspořádáte své poznámky do hlavních téma a podtémat. S touto metodou udržíte vše jasné a propojené. Můžete také využít barev pro lepší orientaci v poznámkách. 
Metoda rovnic

Tato metoda je skvělá do hodin, kde potřebujete znát rovnice a vzorce.

Začněte tím, že si pojmenujete stránku názvem vašeho vzorce (odvození základních vzorců). Poté napište a zvýrazněte tento vzorec. Nadpis a vzorec umístěte do horní části stránky, abyste ho mohli jednoduše najít. Pod zmíněný vzorec si napište příklady, na kterých můžete procvičovat toto nové téma. Díky zmíněnému postupu lépe porozumíte nelehkému vzorci.  
Všechny zmíněné metody lze různě implementovat a přizpůsobit vašemu zápisníku. Tyto metody vám pomohou k organizaci vašich poznámek, díky kterým budete dosahovat lepších výsledků. 

 

Jste připraveni ke startu?

vybratsirocketbook

 

_DSC0375  Executive_Everlast_Red__Front mini_teal_01_front (1) Letter_Everlast_Front_small