Zasadili jsme dalších 100 stromů na Islandu

Zasadili jsme dalších 100 stromů na Islandu.
 
I když se svět točí kolem méně šťastných téma a plány na zalesňování naší krajiny se znatatelně zkomplikovaly ať už na jaře, či teď na podzim, i tak se snažíme nezapomínat na naši misi.
 
Tentokát jsme za Vás vybrali Island, který kdysi býval až ze 40% zalesněn. To už ale bohužel dávno není pravda a lesy pokrývají pouze 5% povrchu.
 
Právě proto jsme vybrali tento unikátní projekt a celkově 170 hektarová oblast bude zahrnovat výsadbu stromů na nižších, jižně orientovaných svazích farmy „Dračí hnízdo“ pojmenované po jejím bývalém majiteli. Tato degradovaná oblast na bývalé pastvině s nízko rostoucí a převážně nesouvislou vegetací je velkou příležitostí a skýtá hodně ekologického potenciálu stát se opět lesem. Hlavními cíli tohoto projektu jsou sekvestrace uhlíku a ochrana půdy.
 
Děkujeme Vám, že je toto možné